බදාදා, 16 ජන 2019
You are here:

Events Calendar

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

News and Events

No events
ලේඛකාධිකාරීතුමාගේ පණිවුඩය


අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත් ව විශ්වවිද්‍යාලය වරම් අහිමි වූ දැයේ දු දරුවන් වෙනුවෙන් බාහිර උපාධියක් ලබා ගැනීමට සහ මෙම ක්ෂේත‍්‍රයේ උසස් අධ්‍යයනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා හැදෑරීමට ද අවස්ථාව ලබා දීමට පිහිටුවා ඇති විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය මගින් මහඟු ප‍්‍රයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයාවන්ට ආරාධනා කර සිටිමි.

විෂය පිළිබඳ දැනුමෙන් පරිපූර්ණ වූ විශේෂ ආචාර්ය මණ්ඩලයත් විසින් මෙම පාඨමාලාව මෙහෙයවනු ලබන අතරල එමගින් උපරිම ඵල නෙලා ගැනීමට උත්සහ කිරීම ඔබගේ ඉදිරි අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා මහත් පිටුවහලක් වනු නොඅනුමානය.

ඔබගේ අධ්‍යාපන දිවිය සාර්ථක වේවායි ඉත සිතින් පතමි.බී.එම්. දයාවංශ
ලේඛකාධිකාරී
සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය