අඟහරුවාදා, 26 මාර් 2019
You are here:

Events Calendar

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

News and Events

No events
අරමුණ
 • නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කිරීම සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට අවකාශ සැලසීම හා එමගින් විද්‍යාර්ථීන්ට විශාල ඉල්ලුමක් ලබා දීම.
 • මෙසේ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත නිර්මාණ ප්‍රසංග වේදිකාව හා රූප මාධ්‍යන්හි ප්‍රදර්ශනය කොට ඒවා සඳහා උසස් රසවින්දනයකින් හෙබි වු ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් බිහි කරලීමට අවශ්‍ය කලාකර්වන් බිහි කිරීම.
 • ජාත්‍යන්තර ප්‍රචලිත කලාවන් පිළිබඳ අවබෝධය ලබාදීම හා එමගින් දේශීය නර්තනයන් හා අනෙකුත් කලා ක්ෂේත්‍රයන් පොෂණය කිරිම.
 • විසිඑක්වන සියවසට ගැලපෙන අයුරින් පාරම්පරික සාම්ප්‍රදායික කලාවන් ගවේෂණාත්මකව හා විශ්ලේෂණාත්මකව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක පසුබිම, තොරතුරු තාක්ෂණය, ඉංග්‍රීසි හා භාෂා දැනුම, කළමනාකරණය හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය ලබා දීම.
 •  

   

  Vision of the Centre for Open & Distance Learning

  To be the knowledge distribution centre in the fields of Visual and Performing Arts nationally and in the Asia Pacific Region by providing access to sustainable quality education, skill up gradation and training to all by using blended teaching methodologies and innovative technologies