අඟහරුවාදා, 26 මාර් 2019
You are here:

Events Calendar

March 2019
S M T W T F S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

News and Events

No events

පසුබිම

1893 වසරේ දී ලංකා කාර්මික විද්‍යාලයේ විෂය මාලාවට චිත‍්‍ර ශිල්පය ඇතුළත් කිරීම, රජයේ චිත‍්‍රකලා විද්‍යාලයේ ආරම්භ විය. 1902 වසරේ දී ස්ථිර ගොඩනැගිලි ඉදිකළ පසු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ක‍්‍රමයෙන් වර්ධනය විය. එය තවදුරටත් දියුණු වෙමින් 1933 වසරේ දී චිත‍්‍ර කලා අංශයේ අධ්‍යයන පටිපාටිය සංශෝධනය කරන ලදී. රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවය සඳහා අවශ්‍ය චිත‍්‍ර කලා ගුරුවරු, චිත‍්‍ර ශිල්පීහු, විවිධ කලා හා කර්මාන්ත පිළිබඳ ගුරුවරු සහ ශිල්පීහූ මෙම ආයතනයෙන් බිහි වූහ.

මෙසේ ජනප‍්‍රියත්වයට පත් ව වර්ධනය වූ චිත‍්‍රකලා විද්‍යාලය, 1949 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී කොළඹ හෝර්ටන් පෙදෙසේ (දැනට දෘශ්‍ය කලා පීඨය පිහිටුවා ඇති ස්ථානයේ* ස්ථාපනය කරන ලදී. 1952 දී එහි උත්තර භාරතීය සංගීතය හා උඩරට නැටුම් යන අංශ ආරම්භ කරන ලද අතර, එය රජයේ ලලිතකලායතනය ලෙස නම් කරන ලදී. 1953 වසරේ දී සංගීත හා නර්තන විද්‍යාල, කොළඹ ඇල්බට් චන්ද්‍රවංකයේ අංක 21 දරන ස්ථානයේ පිහිටි ගොඩනැගිලිවල ස්ථානගත කරන ලදී. දක්ෂ ආචාර්යවරුන්ගේ මග පෙන්වීම සහ දිවයිනේ විවිධ ප‍්‍රදේශවලින් පැමිණි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ කැපවීම මත මෙම ආයතනය සීඝ‍්‍රයෙන් දියුණු වියග

ආයතනයේ දියුණුවට මහෝපකාරී වූ කලාකරුවන් අතර, ප‍්‍රවීණ ආචාර්යවරුන් තිදෙනෙකුගේ මහඟු සේවය සහ කැපවීම කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් කළ යුතු වේ. රජයේ ලලිතකලායතනාධිපති ලෙස කටයුතු කරමින් පොදුවේ කලායතනයන්ටත්, විශේෂයෙන් චිත‍්‍ර හා මූර්ති අංශයටත් අනගි සේවයක් කළ දිවංගත කලාසූරී ජේ.ඞී.ඒ. පෙරේරා මහතා ද සංගීත අංශයට නොමද සේවයක් ඉටු කළ ආචාර්ය දිවංගත ලයනල් එදිරිසිංහ මහතා ද, නැටුම් අංශයට මාහැඟි සේවයක් කළ දිවංගත ආචාර්ය එස්. පණීභාරත මහතා ද ගෞරවයෙන් සිහිපත් කළ යුතු ය.

දශක කිහිපයක් තුළ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ලලිතකලා හා අනුබද්ධ කලා ශිල්ප සංවර්ධනය කොට ව්‍යාප්ත කළ රජයේ නැටුම් හා මුද්‍රා නාට්‍ය විද්‍යාලය, රජයේ සංගීත විද්‍යාලය, රජයේ චිත‍්‍ර හා මූර්ති විද්‍යාලය යන විද්‍යාල තුන ඒකාබද්ධ කොට, 1974 මැයි මස 01 වැනි දින. ශ‍්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය නමින් විශ්වවිද්‍යාලයීය ආයතනයක් බවට පත් කරන ලදී. 1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිද්‍යාල පනතට අනුව, මෙවැනි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විශ්වවිද්‍යාලයකට සම්බන්ධ කළ යුතු විය. ඒ අනුව 1980 ජනවාරි මස 01 දින සිට සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ ආයතනයක් බවට පත් කරන ලදී. 1979 අංක 10 දරණ සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතන නියමාවලියට අනුව,  පහත සඳහන් පරිදි අධ්‍යයනාංශ විය. ඒ ඒ අධ්‍යයනාංශ සඳහා අංශාධිපතිවරුන් පත්කරන ලදී.

1.    නර්තන අධ්‍යයනාංශය
2.    සංගීත අධ්‍යයනාංශය
3.    චිත‍්‍ර හා මූර්ති අධ්‍යයනාංශය

අභාවප‍්‍රාප්ත විල්මට් ඒ. පෙරේරා මහතා සතු වූ හොරණ ශ‍්‍රීපාලි ආයතනය විශ්වවිද්‍යාලයට පවරා දීමෙන් පසු 1979 දී එය සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනයේ හොරණ ශාඛාව ලෙස ආරම්භ විය. පළමුවන හා දෙවන වසර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු එහි පවත්වා ගෙන යනු ලැබී ය. පසුව 1994 ජනවාරි මස සිට හොරණ ශාඛාවේ පැවැත් වූ සියලූම අධ්‍යයන කටයුතු කොළඹ සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනයේ ආරම්භ කරන ලදී. නර්තන හා සංගීත අධ්‍යයංනාංශ දෙක කොළඹ 07, හෝර්ටන් පෙදෙසේ අංක 46 දරණ ස්ථානයේ ද ක‍්‍රියාත්මක වූ අතරල ආයතනයේ පරිපාලන කටයුතු අධ්‍යක්ෂවරයෙක් යටතේ සිදු විය. මීට අමතරව 2002 වසරේ දී සංගීත සහ නැටුම් අංශයන්හි දේශන ශාලා හිඟයට පිළියමක් ලෙස ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන ගිය කොහුවල, අංක 112, ඇස් ද. ජයසිංහ මාවතේ පිහිටි ගොඩනැගිලි පරිශ‍්‍රය සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනයට පවරා දෙන ලදී. 2005.07.01 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය අංක 1400 /24 දරණ 2005.07.08 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මගින් පූර්ණ විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වයට පත් කරන ලදී. සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය දෘශ්‍ය කලා පීඨය, නර්තන හා නාට්‍ය කලා පීඨය, සංගීත පීඨය යන පීඨ තුනකින් හා අධ්‍යයනාංශ 22 කින් සමන්විත වේ.